Att löpande arbeta för att anpassa företagets affärsmodell är en viktig del av varje företagslednings vardag och det ställer stora krav att hänga med i en föränderlig marknad. Vi kan hjälpa till att strategiskt utvärdera affärsmodeller och affärsområden. Oavsett om det gäller att starta upp ett nytt affärsområde eller att utveckla befintlig affärsmodell så kan vi hjälpa er få projektet i mål.

Säljprocesser


Vill ni ha ut mer av er försäljningsorganisation?

Inköpsförhandling


Vi kan agera förhandlingsstöd eller hålla i förhandlingsprocesser.

Marknadsstrategi


Utveckla en marknadsstrategi som harmoniserar med er säljprocess.

Kulturarbete


Förändra företagskulturer och bli mer målstyrda.

Omvärldsbevakning


Strategisk och strukturerad omvärldsbevakning.

Säljglädje


Hela organisationen behöver förstå affären.