Vi hyr ut erfarna resurser inom ledning, sälj, inköp och marknad. Med kort startsträcka. Det kan handla om tillfälliga uppdrag, interima resurser, eller mer långsiktiga samarbeten. Genom lång erfarenhet inom våra områden är vi kvalificerade att snabbt och effektivt sätta oss in i uppdraget med mål att närmast omedelbart leverera.

I vanliga fall är man ny på jobbet  i 100 dagar, det gäller inte oss.

Rätt tillfälle att hyra in en extra resurs kan till exempel vara vid arbetstoppar, organisationsförändringar, projekt eller andra utmaningar.

Ett samarbete med oss är engagerat och präglas av vilja, förmåga och kapacitet.