Interimt är något som är tillfälligt. Genom att tillfälligt stärka upp med resurser under arbetstoppar, sjukdom, föräldraledig, avsked eller av andra anledningar så undviker ni att tappa fart och kvalitét.

Genom att ta in en erfaren väl kvalificerad (ofta överkvalificerad) konsult får ni en kort startsträcka och fullständig leverans närmast från start.

Omfattningen av resurserna (20% – 50% – 100%) styrs av uppdraget och ert behov – med stor flexibilitet.

 


Aktuella uppdrag kan vara, men begränsas inte till:

  – VD / Försäljningschef / Country manager inom B2C (vi har lång erfarenhet från arbete med försäljning och ledning inom främst retail men även e-commerce.

Operativa inköpsfunktioner (våra erfarenheter kommer främst från strategiskt ledningsarbete och projektledning vid förändring av system och processer inom retail)

 – Säljare B2B