30 sep

Jobba med mål

Att jobba med olika målsättningar är en viktig del i styrningen av verksamheten.  Bra mål ger rätt fokus, hjälp att prioritera, delaktighet och motivation. Och att man har större chans att nå det man vill.

Bra mål är också tydligt formulerade och har ett ”varför” som är lätt att förstå och knyta an till. Och som resulterar i rätt beteende i organisationen. På samma sätt som ogenomtänkta och dåligt formulerade mål kan resultera i felaktiga och kortsiktiga beteenden.

Ett råd är att inte krångla till det när man kommunicerar kring målbild och måluppfyllelse. Kommunicera tydligt till alla inblandade på ett sätt som är lätt att förstå. Och gör det med kontinuitet.