30 sep

Bygga företagskultur

Det pratas mycket om att kulturdrivna företag presterar bättre. Att ”culture beats strategy”. En undersökning av 200 amerikanska företag utförd av John Kotter visar att företag med en stark värdebaserad företagskultur presterar bättre inom omsättning, rekrytering, tillväxt och avkastning.

När man definerar företagskultur brukar man prata om ”en organisations personlighet”. Och att ”det sitter i väggarna”. Vi har alla känt det, när vi besöker andra företag. Men vad är det som sitter i väggarna egentligen?

Ett företag får ”personlighet” eller kultur oavsett om den är skapad avsiktligt eller inte och det påverkar också dess rykte. Att jobba aktivt och målmedvetet med kulturbyggande frågor gör att vi tar en medveten riktning.

Vi tycker att en bra företagskultur präglas av delaktighet, förtroende och kommunikation. Att det finns en tydlig vision och att organisationen har möjlighet att jobba mot uppsatta mål. Andra kärnvärden vi tror på är att vara öppen och transparent i så stor utsträckning som möjligt. Vi tror på belöningssystem, men det är viktigt att ge dom vid rätt tillfällen och att vara konsekvent.

Och viktigaste av allt, en del av målet är resan. Se till att du och dina medarbetar har roligt på jobbet! Tonläge, utstrålning och kroppsspråk. Man kan alla välja vilken smiley man tar med sig till kontoret.

Men allt börjar med ledarskapet, och visionen.