30 sep

Nyckeltal

Att på olika nivåer i organisationen löpande följa och analysera data och nyckeltal är avgörande i utvecklingen av affären. Digitaliseringen har gett oss oceaner av data att behandla och det är viktigt att vi använder den för att förbättra beslutsunderlag och arbeta datadrivet, utan att drunkna.

Olika delar av organisationen behöver olika typer av nyckeltal för att styra sin del av verksamheten, det kan skilja mellan finansiella nyckeltal och operativa nyckeltal. Viktigt är också att sätta en kontinuitet i hur ofta man analyserar vilket nyckeltal, vissa nyckeltal finns ett värde i att analysera och agera på dagligen medans andra kollar man på månads eller kvartalsvis.

För att förstå nyckeltalen så är det bra att bryta ner datan. Först då skapas insikter som sen kan sättas i kontext. Exempel ”Kampanjen ökade antalet betalande kunder men marginalen på kategori X gick ner vilket hade Y påverkan på totalen.”

Viktigt att när ledningen väljer ut vilka nyckeltal man fokuserar på och kommunicerar ut i organisationen är att ha med sig tanken på vilka beteenden det är man vill skapa. Det finns många olika nyckeltal och datan går att angripa från olika håll, och man bör tänka igenom hur man vill få organisationen att agera utifrån uppföljningen.

Och slutligen, att analysera utan att agera skapar inget värde. Action is key.