30 sep

Omvärldsbevakning

Var skall sleven vara om inte i grytan? Den skall bevaka sin omvärld.

Att på ett strukturerat sätt hämta in och analysera data från sin omvärld för att fatta strategiska beslut stärker företagets konkurrenskraft. Omvärlden, marknaden och kunderna lever i en ständig förändring och det gäller att hålla koll på dom omvärldsförändringar som kan påverka företaget.

För att prioritera sin omvärldsbevakning så bör man utgå från företagets långsiktiga strategier och mål och fokusera på vad för yttre omständigheter som kan påverka dessa mål och strategier.

Ett bra sätt att analysera omvärlden är att jobba med tre olika ”dimensioner”. Där den första dimensionen är det som händer inom företagets väggar, trender som marknadsavdelningen fångar upp, vad säljavdelningen får höra från kunder osv. Den andra dimensionen är det som händer i företagets närhet, exempelvis hos leverantörer och konkurrenter. Och den tredje dimensionen är vad som händer i företagets omvärld, men som företaget inte har möjlighet att påverka. Det kan till exempel vara demografisk utveckling, samhällsekonomiska faktorer, politiska beslut, sociala trender osv.

Idag finns det ett urval av sökmotorer och digitala verktyg för att hjälpa till med omvärldsbevakningen. Men det är viktigt att inte missa vad marknadsavdelningen och säljarna fångar upp.